Aktualności

Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa

Praca Socjalna - kontakt:
socialwork@ujd.edu.pl

Nasza misja

Edukacja świadomych studentów dla potrzeb środowiska służb społecznych – w nowoczesnym świecie. Nauka i badania w obszarze pracy socjalnej i rozwoju społecznego. Współpraca międzynarodowa.

Case Management - Zarządzanie Przypadkiem to specjalność na kierunku Praca Socjalna, powstała z myślą o absolwentach, którzy zostaną przygotowani do realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz Case Managera służb publicznych. Jest to podyktowane dbałością o zintegrowanie działań szeroko rozumianej pomocy społecznej (usług społecznych) z rynkiem pracy.

Absolwent, kończąc specjalność uzyskuje:

  • dyplom licencjata na kierunku Praca Socjalna w UJD (Kierunek z przyszłością, więcej...) oraz
  • certyfikat renomowanej niemieckiej uczelni Hochschule der Bundesagentur für Arbiet w Mannheim - LINK

Absolwent może podjąć pracę w calej Unii Europejskiej. Dyplom oraz certyfikat uprawniają do podjęcia pracy na stanowisku pracownika socjalnego, w szeroko rozumianym systemie pomocy społecznej (sektor rządowy i pozarządowy) instytucjach takich jak:

  • Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miasta, Urzędy Powiatowe i inne, Powiatowe Urzędy Pracy,
  • stowarzyszenia, organizacje i fundacje realizujące zadania związane z zarządzaniem przypadkiem/przypadkami na lokalnym rynku pracy,
  • własna działalność gospodarcza.

Podstawowe wymagania wobec kandydatów na specjalność Case Management - Zarządzanie Przypadkiem:

  • dokonanie wyboru specjalności po I roku,
  • udział w wewnętrznej rekrutacji, z uwzględnieniem wyników w nauce, motywacji i kompetencji oraz znajomości języka niemieckiego,
  • gotowość do podjęcia kształcenia w systemie dualnym (teoretyczno-praktycznym),
  • podjęcie zajęć i praktyk w kraju (UJD) i za granicą (w uczelni partnerskiej).

Więcej informacji: LINK

Praca Socjalna: Ludzie

Więcej

Praca Socjalna: Projekt Erasmus+

Więcej Button

Praca Socjalna: Koło Naukowe Studentów

Więcej

Praca Socjalna: Aktualności

Więcej DE; ?>

Strona Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON). Zapraszamy.

Więcej

Praca Socjalna: Blog KNSPS

Więcej