Aktualności

Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa

Praca Socjalna - kontakt:
socialwork@ujd.edu.pl

Nasza misja

Edukacja świadomych studentów dla potrzeb środowiska służb społecznych – w nowoczesnym świecie. Nauka i badania w obszarze pracy socjalnej i rozwoju społecznego. Współpraca międzynarodowa.


Aktualizacja. Serdecznie dziękujemy za czynne uczestnictwo w Dniu Otwartym UJD. Kandydatów zapraszamy do rozpoczęcia studiów w naszym Uniwersytecie - szczególnie na kierunku Praca Socjalna.

Do zobaczenia!

Zespół Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego 


1. Serdecznie zapraszamy Nauczycieli i Uczniów szkół z Częstochowy i okolic na Dzień Otwarty naszego Uniwersytetu, który odbędzie się 22 marca 2019 (piątek) – ze szczególnym uwzględnieniem oferty Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego.

Dołożymy wszelkich starań, by Państwa wizyta okazała się owocna. Przygotowujemy dwa warsztaty – przeprowadzone przez Wykładowców naszego Zakładu. Uczestnictwo może zostać poświadczone dyplomem.

Dr Izabela Zimoch-Piaskowska

  • Temat warsztatu: „Tajemnice mandali – warsztaty aktywności twórczej i samorozwoju”
  • Czas trwania: 45 minut
  • Miejsce: Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6, sala konferencyjna
  • Godzina: 11.00-12.00

Dr Izabela Ziębacz

  • Temat warsztatu: „Warsztaty profesjonalnego mówcy”
  • Czas trwania: 30 minut
  • Miejsce: Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6, sala konferencyjna
  • Godzina: 10.00-10.30 lub 10.30-11.00

2. Zapraszamy również na spotkanie ze Studentami Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego. Nauczyciele i Uczniowie Państwa Szkoły będą mogli porozmawiać z dyżurującym Wykładowcą i ze Studentami – na naszym stanowisku, w budynku UJD przy ul. Zbierskiego 2/4.

3. Zachęcamy do wypełnienia ankiety i do rozmowy z Konsultantami Zakładu Pracy Socjalnej UJD (informacje o miejscu i czasie - pkt 2 powyżej)

Łączymy wyrazy szacunku i serdecznie zapraszamy!

Praca Socjalna: Ludzie

Więcej

Praca Socjalna: Projekt Erasmus+

Więcej Button

Praca Socjalna: Koło Naukowe Studentów

Więcej

Praca Socjalna: Aktualności

Więcej DE; ?>

Strona Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON). Zapraszamy.

Więcej

Praca Socjalna: Blog KNSPS

Więcej