Aktualności

Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa

Praca Socjalna - kontakt:
socialwork@ujd.edu.pl

Nasza misja

Edukacja świadomych studentów dla potrzeb środowiska służb społecznych – w nowoczesnym świecie. Nauka i badania w obszarze pracy socjalnej i rozwoju społecznego. Współpraca międzynarodowa.


9 marca 2018 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowano Dzień Otwarty. Gościliśmy uczniów, nauczycieli i wychowawców szkół średnich z Częstochowy i regionu częstochowskiego. Efektem obecnie wdrażanej polityki umiędzynarodowienia Akademii był udział w tym szczególnym dniu również gości zagranicznych, np. z Ukrainy. Ofertę edukacyjną Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego zaprezentował zespół studentek oraz wykładowcy.

Uczestnikom Dnia Otwartego dziękujemy za wizytę i zapoznanie się z naszymi propozycjami. Zapraszamy do dalszej współpracy - w tym do wybrania studiów na kierunku Praca Socjalna w naszej Uczelni.

Fotorelacja z wydarzenia: LINK

Praca Socjalna: Ludzie

Więcej

Praca Socjalna: Projekt Erasmus+

Więcej Button

Praca Socjalna: Koło Naukowe Studentów

Więcej

Praca Socjalna: Aktualności

Więcej DE; ?>

Strona Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON). Zapraszamy.

Więcej

Praca Socjalna: Blog KNSPS

Więcej