News

4/8 Waszyngtona St.,
42-200 Częstochowa

Social Work - contact:
socialwork@ujd.edu.pl

Our mission

Education of well-informed and self-aware students for the environment of social service - in the modern world. Scientific research in the field of social work and social development. International cooperation.

Students

Information

Social Work - the Subject of the Future!

More

Applicants

Join us!

More

Students about us

Anna

Lots of opportunities!

Michael

Interesting people!

Volodymyr

Awesome Teachers!

Victor

Theory put into practice. Great!

Na kierunku Turystyka i Rekreacja działa Studenckie Koło Naukowe "Miłośnicy Podróży".

Realizacja celów, które postawiło przed sobą Koło, dokonuje się przez:

 - inicjowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i  indywidualnych form badawczych z zakresu turystyki i rekreacji;

 - udział czynny i bierny w różnorodnych formach pracy naukowej  (seminaria, wystawy okolicznościowe, własne publikacje naukowe);

 - organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub  zaproszonych gości;

 - uczestniczenie w spotkaniach z podróżnikami;

 - uczestniczenie w wycieczkach terenowych do placówek naukowych oraz  miejsc o szczególnej wartości edukacyjnej, przyrodniczej, kulturalnej i  turystycznej;

 - współpracę z innymi kołami naukowymi.

Opiekunami Koła są: dr Daniel Bakota (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i dr  Arkadiusz Płomiński (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) .

Szanowni Państwo,
życzę, aby Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością, wzajemną życzliwością i nadzieją na lepsze jutro. Niech Wielkanoc przyniesie siłę w pokonywaniu trudnych chwil i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

 

Zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy

dr Mariola Mirowska, Prof UJD

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,
życzę, aby Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością, wzajemną życzliwością i nadzieją na lepsze jutro.

Niech Wielkanoc przyniesie siłę w pokonywaniu trudnych chwil i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

 

Zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy

dr Mariola Mirowska, Prof UJD

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

International Cooperation: Ukraine

More

Social Work: Erasmus+ Project

More Button

Students and Applicants

More

Welcome to the Future

More DE; ?>

Welcome to the Future

More

Welcome to the Future

More